De jaarlijkse Webwijzer Award voor de beste overheidssite heeft een nieuwe

categorie: de publieksprijs. De Award kende al een vakjuryprijs. Het

prijzengeld (10.000 euro per categorie) wordt beschikbaar gesteld door het

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voortaan zal het

forum [email protected] de prijs uitreiken. Iedereen kan vanaf vandaag

overheidswebsites nomineren via www.klankbordonline.nl. (LV)