Door de recessie zullen bedrijven naar verwachting opnieuw fors moeten besparen op hun IT-budget. Maar daarbij zullen zij vooral kijken naar technieken waarmee zij geld kunnen besparen. Ontslagen worden niet of nauwelijks verwacht. "Je zult toch een minimaal niveau van dienstverlening moeten bieden", zegt Graham Titterington, Principal Analyst bij marktforser Ovum. "Bedrijven zullen dan ook gaan kijken naar andere wegen om de dagelijkse zaken voordeliger te maken."

Vooral geld, geen groen

De groei van de virtualisatiemarkt wordt dan ook vooral gevoed door de besparingen die de techniek biedt doordat een bedrijf minder servers nodig heeft, en dus ook minder onderhoud hoeft te plegen. Dat de techniek ook prima past in een groene IT-strategie is volgens hem op dit moment minder belangrijk: "Zoiets is een prettige bijkomstigheid."

Ook beveiligingsbedrijf RSA neemt deze beweging in de markt waar. "Nu we midden in de crisis zitten, hebben IT-afdelingen geen andere mogelijkheid dan te kijken naar besparingen op hun budget. Er zal dan een aantal technieken worden ingezet en virtualisatie is een belangrijke," weet Tim Mather, Chief Strategist bij RSA.

Mather verwacht dat virtualisatie weliswaar kostenbesparing zal opleveren, maar waarschuwt dat zij tegen nieuwe problemen zullen aanlopen. Toezichthouders in gereguleerde sectoren zoals bij banken en in de gezondheidszorg kunnen bijvoorbeeld lastige vragen stellen over de precieze werking, die niet altijd duidelijk is. Dat komt bijvoorbeeld doordat virtuele sessies soms van machine wisselen en het daardoor niet duidelijk is waar welke transactie is uitgevoerd.

"Bedrijven zullen bij audits moeten bewijzen dat er geen gegevens tussen sessies lekken, dat de virtuele machines goed beveiligd zijn en dat de virtualisatie goed is dichtgetimmerd," betoogt Mather.

Hij voorspelt dat dit probleem niet alleen voor Amerika speelt, waar de industrie zucht onder de Sarbanes-Oxley-wetgeving voor beursgenoteerde ondernemingen. Ook Europa krijgt binnenkort vergelijkbare wetgeving en ook niet-beursgenoteerde bedrijven zullen steeds vaker audits moeten doorstaan. Denk bijvoorbeeld aan privacywetgeving, waarbij gegevensbeveiliging een harde eis is.

Beheerdruk

Titterington van Ovum herkent het beeld dat RSA schetst. "We zien dan ook veel aandacht voor het beheerbaar houden van het systeem", betoogt hij. "Wie dat goed regelt, heeft niet alleen sneller antwoord op die vragen, maar maximaliseert de besparing ook nog eens."

Ook Johan van Deursen, presales consultant bij HP, herkent de problematiek en wijst op het belang van goede beheertools. "Je wordt door de consolidatie meer en meer afhankelijk van de fysieke systemen," betoogt hij. Dat roept voor hem dan ook om managementtooling om een goede administratie te voeren en de beheerder te helpen.

"Op het moment dat in een systeem bijvoorbeeld de temperatuur oploopt, wil je dat dat gesignaleerd wordt en dat de managementtooling ingrijpt om de virtuele systemen veilig te stellen."

Dat virtualisatie nu vooral gericht is op het realiseren van besparing en het voldoen aan zakelijke eisen en regelgeving, is voor Titterington vooral een signaal dat de industrie volwassen aan het worden is. "Het is niet meer de markt waar veel nieuwe dingen worden uitgeprobeerd, maar de industrie waar nu de zaken bedrijfsklaar worden gemaakt.

Hij wijst erop dat innovatie nu ook niet het hardst nodig is. "Kostenbesparing staat voorop. Er is techniek. De ervaring leert dat het doorgaans lang duurt voordat het bedrijfsleven die omhelst."

Bron: Webwereld Bron: Techworld