De rechtbank in Amsterdam heeft vrijdag het beslag dat PPN op Newconomy Ventures heeft laten leggen gehandhaafd. PPN meent nog recht te hebben op een bedrag van 43 miljoen gulden als gevolg van de verkoop van internetprovider Wish aan Newconomy. De internetinvesteerder is van mening dit bedrag door middel van een aandelentransactie voldaan te hebben. De rechtbank heeft zich volgens Newconomy niet over de juistheid van de vordering gebogen, maar het beslag slechts ‘om juridisch-technische redenen’ gehandhaafd. Volgens het bedrijf heeft ABN-AMRO inmiddels laten weten eveneens opheffing van de beslaglegging na te zullen streven. De bank heeft het eerste pandrecht op het beslagen goed.