Twee aanklagers stelden dat de iPod gehoorbeschadiging kan veroorzaken doordat er naar muziek geluisterd kan worden met een volume van 115 decibel. Een onveilig niveau waarmee permanente doofheid kan worden veroorzaakt binnen een kort tijdsbestek, aldus de klagers.

Ook zouden de oordoppen van de iPod minder beschermen tegen gehoorbeschadiging dan traditionele koptelefoons. Daarnaast meldt de volumeknop niet als er een geluidsniveau wordt bereikt dat eventueel schadelijk kan zijn voor het gehoor.

Onvoldoende bewijs

De rechter acht het echter onvoldoende bewezen dat er op dit moment of in de toekomst gehoorschade kan ontstaan bij iPod-gebruikers. Daarnaast wees hij erop dat Apple een waarschuwing verpakt met iedere muziekspeler, aldus de BBC. Volgens de klagers schiet die waarschuwing ook tekort omdat er alleen wordt gewaarschuwd voor gehoorbeschadiging bij 'hoge volumes'.

"De aanklagers hebben niet aangetoond dat iPods iets anders doen dan waar ze voor gemaakt zijn. Ook hebben ze niet aangetoond dat zij zelf, of anderen, geleden hebben of zeker denken te weten geleden te hebben aan onvoorkombare gehoorbeschadiging of enige andere verwondingen door het gebruik van iPods", aldus de rechter in het hoger beroep. Volgens hem gaat het enkel om een potentieel risico dat wordt bepleit door de klagers, en dat niet bij henzelf, maar bij andere onbekende iPod-gebruikers.

Europese volumebegrenzer

Apple werd in 2006 voor de rechter gedaagd. In 2008 oordeelde de rechter dat de klagers geen bewijs hadden dat iPods niet goed werken of verwondingen aanbrachten. Afgelopen woensdag bekrachtigde de rechter dit eerdere vonnis.

Apple ontwikkelde na de aanklacht uit 2006 een extra volumebegrenzer voor de Ipod, die gebruikers op de website kunnen downloaden. In Europa zijn iPods begrensd op een volume van 100 decibel. Europese wetgeving verplicht makers van alle mp3-spelers al om het volume te begrenzen op dat niveau. Er zijn plannen om dat niveau verder te verlagen naar een maximum van 85 decibel, aldus de advocaat van de aanklagers. Volgens hun zou dit ook in Amerika moeten gebeuren.