De vrij gevestigde psychoanalisten en psychiaters, onder meer verenigd in de Stichting KDVP, vechten al jaren tegen de DIS-database. Daarin worden medische diagnoses gekoppeld aan burgerservicenummers (BSN), waardoor de medische informatie volgens onder meer het College Bescherming Persoonsgegevens vrij makkelijk te koppelen zijn aan de identiteit van een patiënt.

Zorgverzekeraars

De zorgverzekeraars eisen van de medici dat zij diagnose-informatie vermelden op facturen die door de zorgverzekeraars moeten worden vergoed. Anders krijgen de medici geen geld. Zo is een grote database ontstaan met diagnoses die valt te herleiden naar patiënten. Daarnaast is de vraag wat de zorgverzekeraars mogelijk nog meer willen met deze gegevens.

Het CBP heeft al eerder aangegeven dat koppeling met een BSN niet door de beugel kan. Het Rijk heeft zelf altijd gezegd dat het BSN alleen dient te worden gebruikt in communicatie met de overheid. Niettemin heeft de minister tot op heden niet willen ingrijpen. Het CBS noemde DIS al in 2005 “zowel qua omvang, dekking als inhoud één van de meest risicovolle verwerkingen van persoonsgegevens in Nederland."

NZa negeert rechter

Vorig jaar leek de Stichting KDVP te winnen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de eigenaar van de database. Toen heeft namelijk het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) de uitspraak gedaan dat de DIS te ver gaat. De verplichting voor artsen om persoonlijke gegevens van patiënten, zoals diagnoses, op te laten nemen in de landelijke database DIS is te privacygevoelig is.

Toch is de NZa doorgegaan met de omstreden database. KDVP heeft nu een nieuwe beroepszaak hiertegen lopen. Aan de rechter is in kort geding gevraagd om afschaffing van de verplichting om diagnoses op de facturen te vermelden, zolang de nieuwe beroepszaak nog niet is geweest.

Behandeling vóór 2012

Tevens is de voorzieningenrechter gevraagd om bij het CBb te pleiten voor een snellere behandeling van dat beroep. De magistraat zou dan in ieder geval moeten bevorderen dat de beroepszaak vóór het einde van dit jaar zal plaatshebben. Dat heeft de rechter nu toegezegd. De bedoeling is dat de beroepszaak in oktober of november zal dienen.