Dat stelt het Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA). Hij heeft naar aanleiding van het advies van het College Bescherming Persoonsgegevens over de privatisering van het Elektronisch Patiëntendossier nieuwe vragen gesteld aan minister Schippers. Omtzigt zegt niet tegen de uitwisseling van medische gegevens te zijn. “Dat vindt iedereen wenselijk (wel met privacy-eisen en beveiligingseisen), maar die kan natuurlijk niet op deze wijze plaatsvinden."

Het CBP kwam eerder deze week met aan advies aan het Nederlands ICT Instituut voor de Zorg (Nictiz) over de private doorstart van de landelijke uitwisseling van patientengegevens via de ict-spil Landelijk Schakelpunt (LSP). Het CBP zegt dat die uitwisseling niet zomaar kan, omdat het op te richten Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorginformatie-uitwisseling (VVZ) dat die uitwisseling gaat doen, daar volgens de wet niet voor verantwoordelijk mag zijn.

Geen geheimhouding

Die VVZ heeft namelijk niet de vereiste directe behandelrelatie met de patiënten en valt niet onder de medische geheimhoudingsplicht. Daarom mag het geen medische en persoonlijke gegevens verwerken en uitwisselen. Daarvoor is uitdrukkelijke toestemming van de betrokken patiënt voor nodig. Het gaat hier om miljoenen Nederlanders, die dan ieder apart moeten worden benaderd.

Omtzigt trekt hieruit de conclusie dat het plan van Nictiz en de zorgsector illegaal is. “Dat heeft forse gevolgen voor een eventuele doorstart", schrijft hij in een blogpost. Tevens haalt de CDA'er uit het antwoord van het CBP dat dit dan ook geldt voor regionale vormen van een dergelijke VVZ, zoals bijvoorbeeld een regionaal samenwerkingsverband van huisartsen, apotheken, ziekenhuizen en dergelijke, die onderling medische informatie uitwisselen over patiënten. “De zienswijze van het college beschermingspersoonsgegevens lijkt dus te zeggen dat ook dat helemaal niet mag volgens de wet."

Lokale dossiers illegaal?

“Betekent het antwoord (van het CBP, red) dat (bijna) alle lokale patiëntendossiers en medicatiedossiers illegaal zijn op dit moment? Zo nee, wat is hun wettelijke grondslag?", vraagt Omtzigt aan de minister. Hij wil weten welke vormen van gegevensuitwisseling de minister van plan is wettelijk toe te staan en of de minister gaat optreden tegen medische uitwisselverbanden die niet zijn toegestaan. Omtzigt wil heel duidelijk van de minister op een rijtje krijgen wat de juridische status is van al die, meer dan 50, regionale databases met medische informatie over patiënten.

Minister Schippers had eerder aan de Tweede Kamer beloofd dat er nog voor het einde van het zomerreces duidelijkheid komt over de private voortzetting van het landelijke Elektronisch Patiëntendossier. Het Nictiz heeft tot komende maandag om met een plan naar de minister te komen. Daarna wordt de Kamer ingelicht.