Napster-eigenaar Roxio heeft 22 miljoen dollar binnengehaald waarmee het bedrijf Napster nieuw leven hoopt in te blazen. Het geld werd bijeengebracht door een groep institutionele beleggers, die in ruil voor het geld in totaal vier miljoen aandelen in hun bezit kregen. (LV)