Staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft besloten tot een ‘bijstelling van het RSI-beleid’. Uit een advies van de Gezondheidsraad blijkt dat er grote onduidelijkheid is over de definitie van RSI en dat ongeveer 75 procent van de RSI-klachten ‘niet medisch objectief aantoonbaar’ is. Hoogervorst wil afzien van algemene voorlichtingscampagnes over RSI omdat die tot valse ziektebeelden en onnodige medicalisering kunnen leiden. Wel wil hij doorgaan met een gerichte aanpak in sectoren waar evidente problemen zijn met RSI, zoals bij beeldschermwerkers.