Het patent in kwestie betreft het uitvoeren van een knijpbeweging met twee vingers op een touch-scherm om in te zoomen op de weergegeven content. Dit zogeheten pinch-to-zoom patent is door Apple met succes ingezet tegen Samsung. Dat is gedaan in de langslepende Amerikaanse patentzaak, waarbij de twee elkaar hadden aangeklaagd. De Zuid-Koreaanse smartphonemaker heeft daarbij verloren en een boete van 1 miljard dollar gekregen.

'Alle 21 claims afgewezen'

Terwijl Samsung in beroep gaat tegen dit Android-verlies, dient het nu bij de rechtbank documenten in dat het bewuste patent definitief is afgewezen door het Amerikaanse patentbureau. Het USPTO (United States Patent and Trademark Office) zou nu in een 'definitief' besluit hebben bepaald dat Apple's zoom-patent ongeldig is. Alle 21 claims in het betreffende patent zijn nu afgewezen, meldt de internationale News Service van Webwereld-uitgever IDG.

De reden voor het onderuit halen van het iOS-patent (octrooi 7,844,915) is dat de vinding óf al is gepatenteerd in eerdere octrooien, óf dat het eigenlijk geheel niet patentbeer is. Zo is claim nummer 8, die volgens de jury door 21 Samsung-smartphones is geschonden, volgens de USPTO eigenlijk al gecoverd door een ouder patent. Dat octrooi (7,724,242) is in 2005 ingediend, twee jaar vóór Apple's patentaanvraag, en in mei 2010 toegekend, een half jaar vóór toekenning van Apple's aanvraag.

Hoe definitief?

Eind vorig jaar is al een voorlopige afkeuring geveld door het USPTO. Het is echter nog de vraag of de nu door Samsung geclaimde definitieve afkeuring echt definitief is. Apple heeft nog twee maanden de tijd om te reageren op het nieuwste oordeel van het USPTO over dit patent.

Daarna kan het nog in beroep gaan tegen de afkeuring zelf. Apple heeft zelf al aangegeven bij een eerdere USPTO-afwijzing, voor het terugveerpatent, dat het nog diverse opties heeft. Ook dat octrooi is met succes ingezet tegen Samsung en is eerst voorlopig afgekeurd om vervolgens door Samsung te zijn geclaimd als definitief afgewezen.

Tot 2017

Apple heeft in april aangegeven in rechtbankdocumenten dat het eerst in beroep kan bij de Patent Trial and Appeal Board. In geval van verlies dáár is er voor Apple nog de optie om de zaak aanhangig te maken bij het US Court of Appeals for the Federal Circuit of bij het Amerikaanse districtshof voor het District of Columbia. Eerstgenoemde hof houdt niet van patenttrollen, maar is niet tegen patenten an sich.

De hele affaire over het pinch-to-zoom patent is nu dan ook nog niet beslist. Het uitputten van de hele beroepsketen kan tot wel 2017 duren, meldt de Britse ICT-nieuwssite The Register. Die stelt dat er dus helemaal geen sprake is van een definitieve afkeuring en dat dit als zodaning presenteren alleen maar verwarring zaait.


Meer weten over innovatie & ICT? Kom naar de IT Innovation Day op 19 september 2013!