Vroeger was het makkelijk: er was online en offline opslag. Nu is er ook nearline opslag. Sata is daartoe niet echt geschikt omdat het schaalbaarheid en robuustheid mist. Fibre Channel is voor veel bedrijven dan weer te duur. Serial Attached Scsi zit precies tussen die twee in. Het werd in 2001 oorspronkelijk vooral ontwikkeld door Seagate en Adaptec maar begint nu pas door te dringen op de markt.

Serial attached scsi gebruikt drie protocollen om informatie te transporteren over een seriële interface: serial scsi protocol (ssp), scsi management protocol (smp) en serial ata tunneling protocol (stp). Ssp communiceert met Sascsi schijven en bestaande Scsi software, terwijl Smp de punt-punt topologie van Sascsi beheert. Het derde protocol, stp, laat sascsi-controllers toe sata-schijven te herkennen en ermee te communiceren.

Sascsi-kabels en connectoren zijn volledig compatibel met hun sata-tegenvoeters. Maar ze zijn niet identiek. Sata-connectoren hebben bijvoorbeeld maar één poort, terwijl sascsi er zeven heeft. Een sata-schijf kan aangesloten en onmiddellijk benaderd worden door een sascsi-controller, maar omgekeerd kan een sata-controller niet om met een sascsi-schijf.

Behoudens het grote voordeel dat sascsi-apparatuur het mogelijk maakt scsi-software te blijven gebruiken met veel goedkopere sata-schijven, hebben Seagate en Adaptec een subsysteem ontwikkeld voor omgevingen waar een hogere doorvoersnelheid belangrijker is dan capaciteit. Speciale 2,5 inch sascsi-schijven worden aan een snelle Adaptec sascsi-controller gehangen voor het opslaan van data van bijvoorbeeld erp- en crm-toepassingen, terwijl de grotere 3.5 inch sata- of sascsi-schijven dan gebruikt worden als backupmedium. Alle schijven hangen aan eenzelfde backplane.

Een ander voordeel van sascsi is dat het dunne kabels gebruikt, zodat de koeling van de schijven en hun bekasting weinig of geen problemen oplevert. Verder klokt sascsi af op 3 Gbps (6 Gbps full duplex), kunnen er 128 schijven hangen aan één bus — verder uitbreidbaar door gebruik van switches — en mogen kabels per individuele schijf 8 meter lang zijn.

Sascsi wordt inmiddels door meer dan een dozijn leveranciers verder ontwikkeld en met name voor direct attached storage arrays, rack servers, server blades, en de krachtigste werkstations. Bron: Techworld