Een Duitse computerwetenschapper, David Kriesel, merkte tot zijn verbazing dat in scans die hij had gemaakt van een bouwplannetje de maten van de te verbouwen kamer andere maten hadden dan het origineel. Kriesel schreef er een blog over waarin hij stap voor stap zijn bevindingen weergaf en merkte vervolgens dat anderen de fout konden reproduceren, zelfs op andere producten van Xerox.

Oorzaak van het probleem lijkt te liggen in de compressiestandaard Jbig2 die de apparaten van Xerox gebruiken. Xerox heeft inmiddels aangekondigd te komen met een oplossing voor het probleem, dat zich onder meer voordoet bij het scannen maar ook bij het omzetten van TIFFS naar PDF. Onder meer een 6 verandert tijdens het scannen naar een 8.

Aanpassingen zijn zeer subtiel

Kriesel stelt dat de aanpassingen soms zo subtiel zijn dat ze niet direct worden opgemerkt. Het kan gevolgen hebben voor facturen, maar ook voor bouwtekeningen van belangrijke constructies als bruggen. Hij vraagt zich af bij wie dan de juridische verantwoordelijkheid ligt als daar dan iets mee fout gaat.

Tegen de BBC zegt een jurist de zaak zeer interessant te vinden. “Uiteindelijk is degene die de cijfers verstrekt verantwoordelijk, maar de vraag is dan, kan degene of dat bedrijf vervolgens de verantwoordelijkheid verschuiven naar de printer/scanner-leverancier?” Vaak zijn aanspraken op de leverancier juist grotendeels uitgesloten in zakelijke contracten.