Wanneer je nu een ICT opleiding hebt afgerond en jezelf geen nieuwe kennis aanleert, dan heb je over 3 jaar al een achterstand. Developers kiezen daarom steeds vaker voor werkgevers die een individueel leerbudget aanbieden en een sterk scholingsbeleid voeren, stelt boekingsplatfom Edubookers.

Omdat developers ruim de keus hebben waar ze hun carrière willen starten of voortzetten, kijken ze tegenwoordig vaak naar de mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Hoe ziet het bedrijf achter de vacature eruit en wat heeft hebben zij de kandidaat nu écht te bieden? Een aantrekkelijke werkgever zijn, is nu belangrijker dan ooit en opleidingen en trainingen bieden daarin uitkomst. Ruim 89% van de ondervraagde developers, vindt het belangrijk om zichzelf te ontwikkelen middels trainingen en opleidingen. Iets meer dan de helft (56%) heeft in 2017 of 2018 daadwerkelijk een training gevolgd. Daar staat tegenover dat 32% de laatste 3 jaar geen enkele opleiding heeft gevolgd.

Scholingsbeleid als uniek onderscheid

Een goed scholingsbeleid is dus dé manier om je als werkgever te onderscheiden op de krappe arbeidsmarkt. Maar liefst 87% van de medewerkers geeft namelijk aan het belangrijk te vinden om te werken voor een organisatie die leren stimuleert en faciliteert. Helaas zegt slechts 38% van de respondenten dat hun werkgever ook daadwerkelijk een passend opleidingsaanbod aanbiedt. Vooral cursussen in HTML en Java worden vaak niet gefaciliteerd terwijl de vraag ernaar enorm is.

Developers weten hoeveel budget ze nodig hebben

Uit het onderzoek blijkt dat minder dan de helft (46%) van de medewerkers tevreden is over het voor hen beschikbare opleidingsbudget. Maar hoe hoog moet het budget dan wel zijn? Ook dat hebben we gevraagd.

Iets meer dan de helft (52%) van de respondenten denk dat een budget tussen de € 1.000,- en € 1.500,- per jaar ruim voldoende moet zijn. Ruim een kwart (27%) wil meer dan € 1.500 en 16% van de respondenten geeft aan dat zij voldoende hebben aan een budget wat ligt tussen de € 500,- en € 1.000,-

Geen enkele organisatie is gemiddeld, dus ook een gemiddeld opleidingsbudget bestaat niet. Op basis van het onderzoek kan ruwweg wel een individueel budget van € 1.000-€ 1.500 per jaar worden aangehouden. Een individueel budget is in ieder geval de toekomst en organisaties die dit snel omarmen zijn dan ook weer extra interessant voor nieuwe medewerkers.

Een scholingsbeleid is meer dan alleen een scholingsbudget

Wanneer je als organisatie voorop wilt lopen door keuzevrijheid en een individueel budget aan te bieden, moet je er nog wel voor zorgen dat men gestimuleerd en gemotiveerd wordt om een training of opleiding te gaan volgen. Het scholingsbeleid dient dan ook actief gecommuniceerd en geactiveerd te worden.

Het beschikbaar stellen van tijd om daadwerkelijk invulling te geven aan het budget is voor veel organisaties ook nog een uitdaging. Slechts iets meer dan de helft van de medewerkers (55%) heeft aangegeven voldoende tijd te krijgen voor het volgen van een opleiding. Wanneer medewerkers een vrije dag op moeten nemen, is dat een extra drempel om tot leren over te gaan. In de praktijk blijkt dat medewerkers 2-3 dagen nodig hebben om invulling te geven aan de individuele leerwens. Scholing kun je al stimuleren met kleine interventies, zorg daarom voor een duidelijk en waterdicht scholingsbeleid actief gevoerd wordt binnen jouw organisatie!