Het Harense gemeenteraadslid Menno Visser houdt op een site bij welke projecten

van de Nederlandse overheid te kampen hebben met kostenoverschrijdingen. Op

dit moment heeft Visser vijftig projecten op zijn site staan. Bij elk

project vermeldt hij met hoeveel de kosten zijn overschreden. De grootste

financiële problemen veroorzaakt de aanleg van de Betuwelijn. Dit project

was in 1990 begroot op 3,5 miljard gulden, maar inmiddels zijn de ramingen

opgelopen tot 9,7 miljard, een verhoging van 6,2 miljard. Bezoekers kunnen

nieuwe projecten voordragen. De overschrijding moet wel minimaal 5 miljoen

gulden bedragen.