Daarnaast kan HP SOA Systinet 3.00 uit zichzelf herbruikbare zakelijke processen kunnen aanmaken en niet-geautoriseerde diensten kunnen weigeren, zo meldt de hardwarefabrikant. De suite is bedoeld voor het begeleiden van de ontwikkeling van SOA-applicaties, zodat deze op elkaar aansluiten.

Daarbij grijpt hij in op de verschillende ontwikkelstadia, van ontwikkeling tot uitrol en end-of-life. Verschillende soorten applicaties worden ondersteund, waaronder web services, Java, REST en .Net. HP zet vooral in op de integratie van diensten van zijn Quality Center.

De suite, die met zijn startprijs van 100.000 dollar niet bepaald geschikt is voor kleine bedrijven, is verder geintegreerd met HP's Universal Configuration Management Database, heeft een wizard meegekregen en doet vanaf 3.00 aan lifecycle cloning. Die laatste functie maakt het eenvoudiger om taken die herhaald moeten worden automatisch te laten uitvoeren. BPEL wordt ondersteund, terwijl HP voorgebouwde templates voor lifecycles gaat meeleveren. Bron: Techworld