Het populaire idee dat mensen één op één interactie vervangen door communicatie via sociale netwerken wordt door meerdere onderzoekers en deskundigen in twijfel getrokken en de University of Kansas probeert uit te zoeken of dat effect inderdaad bestaat. De eerste resultaten lijken uit te wijzen dat gebruik van social media op een bepaald moment van de dag er niet toe leidt dat mensen later vaker alleen zijn.

Gevoelens van eenzaamheid worden vergroot bij mensen die social media gebruiken en een daaraan verwante populaire theorie is dat menselijk contact wordt vervangen door toepassingen als Facebook en Twitter. Dat zou dan betekenen dat het gebruik van social media leidt tot minder interactie in het echt.

Geen correlatie

"Ik probeer in te gaan tegen het populaire idee over hoe dit werkt", zegt een van de onderzoekers tegenover Phys.org. "Ik wil niet zeggen dat overmatig gebruik van social media goed is, maar het is niet slecht op de manier dat mensen dat denken." Verschillende onderzoeken laten geen correlatie zien tussen een dalend menselijk contact en stijgend social media gebruik.

Een eerste onderzoek werd in 2009 en 2011 uitgevoerd onder Generatie X'ers en de nieuwe poging twee jaar geleden onder toenmalige studenten en volwassenen. Ook toen bleek dat mensen niet minder samenkwamen of elkaar belden met een stijging van social media gebruik.