Software on demand is op zichzelf geen nieuw fenomeen en stond tijdens de internethype bekend als het asp-model. Na het uiteenspatten van de zeepbel heeft de term een nare bijsmaak gekregen. Bedrijven als IBM hebben hierop nieuwe namen geïntroduceerd, waarvan software on demand de meest bekende is. Hoewel asp een slechte naam heeft als gevolg van het uiteenspatten van de internetzeepbel, hebben een aantal asp-leveranciers, zoals Salesforce.com, het afgelopen jaren goed gedaan. Deze aanbieders hebben hun aanbod uitgebreid en aangepast en zijn tegemoet te komen aan de wensen van centraal beheer. Salesforce.com is de meest bekende asp-aanbieder met zo'n 13.000 klanten wereldwijd. Het bedrijf specialiseert in customer relationship management (crm). NetSuite, een bedrijf dat Larry Ellison mee oprichtte, is de nummer twee CRM-provider. NetSuite is voorlopig enkel actief in de Verenigde Staten en Engeland. Later dit jaar komt het ook op de markt in continentaal Europa. Daarnaast zijn ook nog Oracle, Siebel en Microsoft er actief mee bezig. Oracle levert zelf geen sod-diensten. Het bedrijf laat dat in Nederland doen door bedrijven als PublicSoft.

Implementatie

Het implementeren van een sod-oplossing kost in principe weinig moeite: de leverancier zorgt voor de implementatie, de opslag, en de toegankelijkheid. Maar in veel gevallen moet de software eerst aangepast worden aan de noden van de klant. Omdat veel van die aanpassingen regelmatig moeten worden doorgevoerd -- bijvoorbeeld bij elke meestal verplichte upgrade van de software -- blijft minstens één systeembeheerder zijn handen vol hebben. Diens werk bestaat er dan uit te zorgen dat de dashboards, sjablonen en intranetvoorzieningen op peil blijven en gelijke tred houden met wat de leverancier aan nieuwe versies in huis haalt. Veel sod-klanten krijgen de mogelijkheid om aan hun kopie van de software zelf te sleutelen, maar meestal gaat dat niet verder dan het in elkaar knutselen van de portalen, tenzij het sod-systeem moet worden geïntegreerd met software die de klant zelf in volle licentie heeft. Dergelijke integratie kost wel een behoorlijke investering, zowel in geld als in menselijke bronnen. Meestal is integratie niet vanzelfsprekend omdat het bijvoorbeeld de veiligheidsrisico's enorm vergroot.

Veiligheid

Bij een alleenstaande sod-oplossing betreft het enige veiligheidsprobleem de verbinding tussen klant en leverancier. Deze moet goed afgeschermd zijn. In veel gevallen wordt er gewerkt met een firewall en een systeem van wachtwoorden. Dat is evenwel zelden voldoende om een 99.999% uptime te kunnen garanderen. Redundante firewalls en verbindingslijnen -- meestal adsl of sdsl -- moeten ervoor zorgen dat de verbinding nooit helemaal uitvalt. Vpn-technologie over adsl met bij (en vaak door) de klant geïnstalleerde vpn-clients zorgen voor een maximale beveiliging. Voor de bescherming van de data zelf zorgt de leverancier, die contractueel verbonden is de gegevens te beveiligen tegen verlies. Als er sprake is van integratie met andere systemen wordt het beveiligingrisico complexer omdat het sod-systeem dan kan fungeren als een toegangspoort tot álle bedrijfsgegevens. De leverancier draagt hier geen enkele verantwoordelijkheid, en nogal wat sod-klanten gaan een integratie dan ook angstvallig uit de weg. Bij crm-toepassingen is dat nog beheersbaar, maar als het om toepassingen gaat waarbij een koppeling met het financiële systeem toch echt noodzakelijk is, kan beter gekozen worden voor een all-round oplossing. NetSuite en Oracle bieden volledige functionaliteit tot en met boekhouding en magazijnbeheer. De beveiliging hoort daar tot de verantwoordelijkheid van de leverancier omdat deze zowel de software als de data op zijn servers heeft staan. De klant blijft verantwoordelijk voor de communicatie met het systeem. Bron: Techworld