De switch bevindt zich in het hoogste niveau van het netwerk en de storing zorgde ervoor dat alle in hiërarchie lager gelegen switches zich afsloten. Daardoor was binnen het netwerk geen verkeer meer mogelijk en kon medisch personeel niet bij belangrijke data en applicaties.

Patiënten met niet-spoedeisende klachten werden naar huis gestuurd. De poliklinieken werden grotendeels gesloten, operaties werden uitgesteld of verplaatst naar het eveneens in Groningen gelegen Martiniziekenhuis.

Backup was onbereikbaar

De getroffen switch is tevens de netwerkschakelaar naar het backupsysteem, dat daardoor niet bereikbaar was, zegt woordvoerder Joost Wessels van het Universitair Medisch Centrum Groningen. "In de evaluatie van de crash wordt de kritieke rol van de switch wat betreft het backupsysteem zeker meegenomen", zegt hij.

Ook wordt bekeken of de fout in de software, die de switch deed uitvallen, een incident is of dat er meer speelt. De duur van het onderzoek zal volgens Wessels eerder een kwestie van weken dan van dagen zijn.

Eerder ict-falen

Na het weer opstarten van de switch en het weer open stellen van de lager gelegen switches kwamen een voor een de applicaties weer beschikbaar, zegt Wessels. Daardoor kon gisteravond langzaamaan alle ziekenhuisdiensten weer draaien. Deze vrijdag verloopt weer zo goed als elke andere dag, zegt Wessels.

Het is niet de eerste keer dat de dagelijkse gang van zaken in het ziekenhuis is verstoord door het falen van de ict. Vorig jaar legde een storing in een server het netwerk vijf dagen plat. In november 2009 was er een defect in de tijdsregistratie, waardoor personeel niet meer in de digitale agenda kon kijken en niet meer duidelijk was welke patiënt op welk tijdstip met welke arts een afspraak had.