Nu Napster te kampen heeft met juridische en technische problemen, wijken de gebruikers van de muziekuitwisseldienst in snel tempo uit naar alternatieven. Uit een vrijdag gepresenteerd onderzoek blijkt dat het aantal minuten dat internetters gebruikmaken van Napster, de laatste maanden sterk is gedaald. Volgens het onderzoeksbureau Jupiter Media Metrix daalde de tijd dat mensen op Napster zitten van 6,3 miljard in februari naar 2,2 miljard minuten in juni. In dezelfde periode daalde het aantal gebruikers met 31 procent, van 26,4 miljoen naar 18,3 miljoen.