De deze week bekend gemaakte samenwerking is de tweede stap in een plan van Nokia om een standaard te ontwikkelen waarop mobiele telefoons met (web)servers communiceren. Diverse telefoonfabrikanten hadden al eerder hun interesse getoond voor het plan. De volgende stap in het proces is de afstemming van de software. Grote softwarefabrikanten als Hewlett-Packard, IBM, Oracle en Sun Microsystems die zich bezighouden met Java-applicaties zijn nu ook bij het project betrokken. Het gebruik van Java vormt bij de totstandkoming van de standaard een belangrijk onderdeel. De bedoeling is om J2EE (Java 2, Enterprise Edition), het server-softwareplatform dat gebaseerd is op de programmeertaal Java van Sun Microsystems, een belangrijke rol te laten spelen. Door één standaard in het leven te roepen, hoopt men uitwisselingsproblemen in de toekomst te voorkomen. Het maakt dan niet meer uit of iemand een website bezoekt vanaf een mobiele telefoon, een handcomputer of een gewone pc. Voorlopig richt de groep zich voornamelijk op het ontwikkelen van een standaard binnen het GSM-netwerk in combinatie met GPRS. In een later stadium komt daar UMTS bij. Naar andere mobiele telefoonsystemen (zoals CDMA dat in op grote schaal in de Verenigde Staten gebruikt wordt) wordt nog gekeken.

Microsoft

Nagenoeg alle grote spelers op de markt zijn vertegenwoordigd of hebben hun interesse getoond in de plannen. Eén partij wordt haast doelbewust buiten beschouwing gelaten: Microsoft. Het softwarebedrijf leeft al geruime tijd op gespannen voet met Sun Microsystems, de bedenkers van Java. Microsoft heeft openlijk aangegeven geen voorstander te zijn van Java als programmeertaal. Liever ziet het bedrijf dat bedrijven software schrijven die direct met Windows werkt.