Privacyvoorvechter Rejo Zenger heeft documentatie geëist van de Amsterdamse politie over de inzet van hun drone en ontdekte dat de UAV niet meer wordt gebruikt. Het toestel kwam aan de grond te staan wegens technische problemen en het politiekorps zou niet van plan zijn een vervangend toestel aan te schaffen “in het licht van ontwikkelingen richting de Nationale Politie".

Drone kan niet tegen Nederlands weer

In 2007 was de Amsterdamse politie nog heel enthousiast over de mogelijkheden die de UAV biedt na het uitvoeren van diverse testvluchten. “De proef heeft aangetoond dat de AirRobot zeer goed gebruikt kan worden bij de uitvoering van politietaken", staat te lezen in een document van de ICT-onderzoeksafdeling van de politie Amsterdam Amstelland (PDF) dat Zenger heeft losgekregen.

“Het inzetten van de AirRobot levert bruikbare informatie op uit het beeldmateriaal hetgeen ten goede zal komen aan de veiligheid van burger en politieman." Wel waarschuwt het document dat de drone niet altijd inzetbaar is. Bij regen of bij windsnelheden van meer dan 7 kilometer per uur kan de AirRobot geen vluchten uitvoeren.

Veroudering hardware

Drie jaar later was de koers gewijzigd en werd de AirRobot afgedankt wegens technische storingen. In de documentatie die Zenger heeft opgevraagd staat niet precies welke problemen de drone ondervond, maar het verslag maakt wel melding van de “veroudering van hardware en techniek". De politie was voornemens de drone in te zetten bij onder meer opsporing, controleacties en het volgen van personen.

De UAV is nauwelijks zichtbaar en hoorbaar en daarom goed bruikbaar voor onopvallende acties. Zenger is benieuwd hoe het helikoptertje is ingezet. In de documentatie wordt alleen gesproken over de testvluchten, maar niet over de daadwerkelijke inzet. “Bij de ontruiming van een Amsterdams Hell's Angels-terrein zag je op de beelden op AT5 een KPLD-drone hangen", weet Zenger. Hij is benieuwd of de drone van Amsterdam-Amstelland ook zo is ingezet.

De Bits-of-Freedom-medewerker vermoedt dat er meer documentatie is dan nu is vrijgegeven en gaat dan ook bezwaar aantekenen. “Er staat bijvoorbeeld niets vermeld over de aanschaf van de drone." Over de aanschaf, inzet van het apparaat en de periode tussen de testvluchten en het schrappen van de drone moet logischerwijs ook documentatie zijn, vindt Zenger.

Update 14.22 uur: Stukje toegevoegd over de KLPD-drone bij de Hell's Angels-ontruiming. En 'onbemande drone' verwijderd.