Om contact te houden met de zendmasten van het telefoonnetwerk zenden mobiele telefoons elektromagnetische velden (in de volksmond ook wel 'straling') uit. Met de sterke toename van het aantal mobiele telefoons groeide de bezorgdheid over de mogelijke schadelijke gevolgen van de elektromagnetische velden.

De Gezondheidsraad, het wetenschappelijk adviesorgaan van de overheid, heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijk schadelijke effecten van de elektromagnetische velden van de mobiele telefoons.

De raad is tot de conclusie gekomen dat er geen verband bestaat tussen de elektromagnetische velden van de mobiele telefoon en het optreden van hoofdpijn, duizeligheid of een verhoging van de kans op een hersentumor.

Wel geeft de Gezondheidsraad toe dat uit experimentele onderzoeken gebleken is dat mobiel bellen op bepaalde biologische systemen wel effecten heeft. Het gaat hierbij dan om een geringe invloed van de hersengolfpatronen tijdens de slaap of een lichte verhoging van de reactiesnelheid. De effecten zijn volgens de Gezondheidsraad uiterst subtiel en het menselijk lichaam kan deze effecten gemakkelijk de baas.

Toch vindt de Gezondheidsraad nader onderzoek gewenst. Het is namelijk nog onbekend wat blootstelling aan de elektromagnetische velden op lange termijn voor het menselijk lichaam betekent.

Aan de hand van de huidige testresultaten vinden de onderzoekers het niet noodzakelijk om de blootstellingslimieten zoals die nu vastgelegd zijn, te veranderen. Ook is het niet nodig om het gebruik van mobiele telefoons door kinderen te beperken.

Storing

Het gebruik van mobiele telefoons levert wel op andere terreinen problemen op. Zo veroorzaken de elektromagnetische velden storing in elektronische apparaten. Gaat het hierbij om medische apparatuur dan kan het gebruik van mobiele telefoons wel schadelijk zijn voor de gezondheid, zo concludeert de Gezondheidsraad.

In de loop der jaren zijn de normen voor de mate waarin dergelijke (medische) apparatuur bestand moet zijn tegen storingen aangescherpt, maar dat zou volgens de onderzoekers van de Gezondheidsraad nog verder moeten gaan.

Brits onderzoek

De Britse overheid is er nog niet van overtuigd dat mobiele telefoons geen gevaar opleveren voor de gezondheid. De Britten hebben meer dan 12 miljoen euro toegezegd voor een gedegen onderzoek. In totaal worden 14 projecten gestart waarbij serieus gekeken wordt naar de gevolgen voor de gezondheid bij het gebruik van mobiele telefoons. Een grote groep vrijwilligers neemt deel aan het onderzoek.

<i>Om 16:34 uur is nieuwe informatie over het onderzoek in Groot-Brittanni├ź toegevoegd.</i>