Minister Maxime Verhagen van Economische Zaken en Innovatie maakte dat vandaag bekend in een speech op het ICT-Delta congres. De Huygens was juist uit de wereldwijde top 500 van supercomputers gevallen, maar de upgrade moet het Nederlandse raspaardje weer naar een topnotering brengen. Ondernemers mogen zowel van de Huygens als van het nieuwe datacenter gebruik maken.

Verhagen vertelde de verzamelde ondernemers op het congres dat het Nederland “onvoldoende lukt kennis in te zetten in vernieuwende producten en diensten", maar met de toegang tot het nieuwe datacenter moet dat een stuk makkelijker worden. Hij signaleerde verder dat Nederlandse bedrijven in vergelijking met buitenlandse collega's bedroevend weinig investeren in onderzoek en ontwikkeling.

Politici zijn funest

Om R&D op ICT-gebied te stimuleren wordt het onderzoeksprogramma COMMIT in het leven geroepen. “COMMIT is een voorbeeld van mijn bedrijfslevenbeleid nieuwe stijl", hield Verhagen zijn toehoorders voor, “waarin ondernemers, onderzoekers en overheden samen achter het stuur zitten." Dat werkt volgens hem beter dan “politici en ambtenaren in Den Haag die zich overal verantwoordelijk voor maken. Dat is funest voor ondernemerschap en vernieuwingszin."

COMMIT wordt voor 55 procent betaald door het bedrijfsleven, de rest komt van de overheid. In totaal gaat er 110 miljoen euro in het programma zitten. Het onderzoeksprogramma bestaat uit drie delen: informatie, kleine computers en grootschalige rekendiensten. Binnen die drie delen worden zestien projecten uitgevoerd. “Zoals huisartsen die medische gegevens snel en veilig willen laten onderzoeken. Zoals met technieken om digitale opnamen van opsporingscamera's te scannen. En zoals met mogelijkheden om gps en andere satellietgegevens te gebruiken in de precisielandbouw", zegt Verhagen