Aan het eind van deze week, op 31 juli, is het Sysadmin Appreciation Day. Vanaf die dag kan maar één systeembeheerder zich de Techworld Sysadmin van 2009 noemen. Maar op die dag verdienen alle systeembeheerders meer aandacht dan normaal.

Thierry Vos stond op nummer 1 bij Menno Knol, het jurylid van Compu’Train. Menno: “Thierry staat bij mij op nummer 1 omdat in zijn interview en zijn referentie duidelijk naar voren komt wat kennis van een sysadmin kan doen voor een organisatie. In zijn verhaal zie je duidelijk de groei die hij en de organisatie waarvoor hij werkt doormaakt. Thierry kan heel concreet aangeven wat het startpunt was, welke verbeteringen zijn aangebracht en wat het heeft opgeleverd. Hij heeft volledig transparant waar zijn organisatie staat wat de zwakheden zijn en waar ze naar toe willen. Zulk inzicht en zo'n transparantie worden steeds belangrijker voor de systeembeheerder van de toekomst. Met de sociale vaardigheden lijkt het bovendien ook wel goed te zitten. Tot slot zie ik het als een erg positief punt dat er veel nieuwe technologie wordt geadopteerd in netwerk van Blinck, waarbij er tegelijkertijd zo goed mogelijk wordt omgegaan met 'erfenisjes' uit het verleden. Dit onderbouwt zijn verhaal waarin doorklinkt dat hij continu op zoek is naar verbetering van zichzelf en voor de organisatie.”

Ook George Ursateanu van Blinck is erg te spreken over Thierry. In zijn korte referentie somt hij alle pluspunten op waar Thierry over beschikt: Thierry maakt het mogelijk om mij ondanks de procedures en tickteting systemen van zijn afdeling altijd flexibel en SNEL van dienst te zijn. Dat is een ideale combinatie tussen zijn administratieve verplichtingen en mijn wensen. Het lijkt wel alsof ik altijd nummer 1 ben! Echt bizar.

IT System heeft bij ons door Thierry een gezicht gekregen met flair. Hij kent iedereen en iedereen kent Thierry. Als iets niet meteen opgelost kan worden, neemt iedereen dit van Thierry aan en wachten ze geduldig omdat ze hem vertrouwen en weten dat hij er alles aan doet om het snel op te lossen. Hij informeert altijd duidelijk en netjes vooraf als er werkzaamheden zijn. Hij is kundig en wel geïnformeerd in de wereld, wat ook resulteert in scherpe offertes, hij bespaart ons waar nodig veel geld.

Thierry is echt een topper, en ik heb er veel meegemaakt.”

We feliciteren Thierry Vos met zijn tweede plaats en vooral Blinck met zo’n systeembeheerder. Het lijkt ons niet meer dan redelijk, dat ze hem morgen op Sysadmin Appreciation Day eens goed laten blijken hoe ze hem waarderen!

Bron: Techworld