Als onderdeel van de samenwerking gaan Microsoft en Novell elkaars producten promoten en samenwerken aan technologieën die de integratie van Suse Linux en Windows moeten verbeteren.

Zo zullen de ontwikkelaars uit Redmond het makkelijker maken voor gebruikers om Suse Linux naast Windows te draaien op hun computers.

Novell zal ook tools ontwikkelen om gevirtualiseerde Windows-machines te beheren; Microsoft doet hetzelfde voor gevirtualiseerde Linux-systemen. Novell zal bovendien code ontwikkelen om Microsofts Openxml-formaat in Openoffice.org te ondersteunen.

Voor zakelijke gebruikers is dit goed nieuws omdat veel bedrijven een gemengde it-omgeving hebben met een mix van Windows- en Linux-computers.

Dat Microsoft en Novell nu actief samenwerken om de samenwerking tussen beide systemen te verbeteren, zal het leven van heel wat systeembeheerders gemakkelijker maken.

Beide partners erkennen dit ook expliciet: Microsoft zal actief Suse Linux Enterprise aanraden aan zijn klanten die behoefte hebben aan een gemengde Windows/Linux-omgeving. Beide bedrijven zullen elkaars klanten helpen met support en doorverwijzen naar de andere partner indien nodig. Zo bekeken is dit goed nieuws: Microsoft geeft eindelijk toe dat Linux een plaats heeft in de zakelijke markt naast Windows.

Interoperabiliteit

De technische samenwerking spitst zich toe op drie domeinen: virtualisatie, webservices en compatibiliteit tussen Microsoft Office en Openoffice.org.

Op het gebied van virtualisatie maakt Novell gebruik van de open-sourcesoftware Xen om meerdere besturingssystemen naast elkaar te draaien. Hoe Microsoft virtualisatie gaat aanpakken, is nog niet helemaal duidelijk. Novell zal zijn Suse Linux Enterprise Server optimaliseren voor Windows Server Longhorn, en Microsoft zal de virtualisatiemogelijkheden van zijn volgende serverproducten optimaliseren voor Novells software.

Novell en Microsoft gaan ook samenwerken om de compatibiliteit te verbeteren tussen Microsoft Office, dat gebruikmaakt van Microsofts openxml-formaat en het open-sourceprogramma Openoffice.org, dat gebruikmaakt van het opendocument-formaat. Zo zal Novell werken aan ondersteuning van openxml in Openoffice.org door middel van een plug-in en zullen beide partners participeren in het open-sourceproject Open XML Translator voor conversie tussen odf en openxml.

Patenten

Waar de deal tussen Microsoft en Novell voor systeembeheerders zeker zijn voordelen heeft, kijkt de open-sourcegemeenschap er heel wat minder positief tegenaan. Beide bedrijven besloten namelijk ook om minstens tot 2012 geen rechten op te eisen over patenten op technologie die in de software van de andere partij zit.

In het bijzonder zal Microsoft zijn rechten niet opeisen tegenover kopers van van Novells Linux-distributies. Microsoft-topman Steve Ballmer zei bovendien dat het de rechten van zijn patenten niet zou opeisen tegenover individuele niet-commerciële open-sourceontwikkelaars of Opensuse-programmeurs.

In bepaalde open-sourcekringen klinkt het dat Microsoft hiermee de boodschap geeft dat het risicovol is om andere Linux-distributies te gebruiken voor zakelijke toepassingen. Gebruikers van bijvoorbeeld Red Hat-serverproducten, zijn niet beschermd tegen patenteisen van Microsoft.

In de praktijk zijn er in het verleden echter nog maar weinig rechtszaken geweest over patenten tegen open-sourcesoftware. De zaak van SCO, die dit geprobeerd heeft tegen IBM, is bovendien met een sisser afgelopen.

Wig

Microsoft creëert zo een wig in de open-sourcegemeenschap, dat wordt gezien als een verdeel- en heerstaktiek. Degenen die het niet aandurven om zich te verzetten tegen de impliciete dreiging van Microsoft, kiezen of blijven bij Novells Linux-systeem.

Microsoft promoot deze versie van Linux, maar er is meer Linux dan Suse Linux. Hoewel de interoperabiliteit van Windows met Suse Linux dus zal verbeteren, kunnen gebruikers van de andere Linux-distributies daar niet van profiteren. Bovendien hangt de dreiging van Microsofts patenten boven hun hoofd.

Het is dus maar de vraag of dit op lange termijn goed is voor het gebruik van Linux in zakelijke omgevingen. Volgens Ballmer maakt Linux gebruik van Microsoft-technologie en wordt het tijd om een compensatie te betalen.

Redmond heeft in het verleden al laten weten dat het open-sourceproject Sabma inbreuk pleegt op Microsofts patenten. Alle commerciële Linux-distributies gebruiken Samba en Microsoft laat niet na om te benadrukken dat enkel gebruikers van Suse Linux voldoen aan Microsofts patentrechten. Saillant detail is echter wel dat Novell het niet eens is met Ballmers uitspraken.

Nodig? De vraag is niet wat de Novell/Microsoft-deal bedrijven oplevert, maar of bedrijven de deal nodig hebben. Interoperabiliteit tussen Windows en Linux is ook zonder deze deal eenvoudig te bereiken, namelijk door het gebruik van open standaarden. In omgevingen waar dit niet helemaal mogelijk is, kan de samenwerking tussen Microsoft en Novell interessant zijn, maar de resultaten daarvan moeten we nog afwachten. De impliciete dreigingen van Microsoft ('gebruik Novells Linux of we klagen je aan') zijn niet echt serieus te nemen. Ermee rekening houden is dan ook overbodig. Bron: Techworld