Bovendien is er een tekort aan ICT-professionals en dat gaat alleen maar toenemen. Dat blijkt uit de marktmonitor (pdf) van brancheorganisatie ICT~Office in samenwerking met Heliview.

Op dit moment zijn er nog 950 mensen te weinig, maar ICT~Office ziet in 2011 al een tekort van 2650 en in 2013 een tekort van 5950 arbeidskrachten. Door de economische situatie is het tekort nu nog niet zo groot, zegt de brancheorganisatie, maar ondertussen blijft de instroom naar ICT-opleidingen afnemen, dus worden de problemen groter. Net zoals de kansen voor de echte professional.

Software en dienstverlening

Een ander resultaat is dat er nog steeds software gekocht zal worden, omdat bedrijven het nodig vinden om kritische processen te stroomlijnen. Dus zal in softwareverkopen nog een groei te zien zijn van 1,2 procent. Maar als het gaat om nieuwe hardware, dan gaat het wel moeilijker worden om geld vrij te maken. Volgens het onderzoek zullen de bestedingen in hardware namelijk dalen (min 2,8 procent), doordat bedrijven en consumenten vervangingsbestedingen uitstellen

De professionele dienstverlening heeft het moeilijk. Het gehele marktsegment voor services daalt met 0,8 procent. Door een teruglopend aantal projecten neemt de vraag af (min 1,4 procent). Het onderhoud neemt nog wel iets toe (0,6 procent). Dat komt vooral door langlopende contracten en onderhoud aan bestaande hardwaresystemen vanwege uitstel van aanschaf van nieuwe systemen.

In de telecom- en internetmarkt kan de stijging van de spraak- en datadiensten niet de daling compenseren op vaste telecom- en internetdiensten. Daardoor wordt de daling die vorig jaar al was ingezet, versterkt (van min 0.2 naar min 0,7 procent).

Overigens zegt ICT~Office bovenstaande prognoses te doen als 'best mogelijke inschatting' vanwege de bijzondere economische omstandigheden.

Bron: Techworld