Volgens de Reclame Code Commissie is KPN niet volledig eerlijk geweest tegen klanten die bij de telco een abonnement voor twee jaar afsluiten voor hun mobiele verbinding. KPN moet klanten namelijk vertellen dat die twee jaar een minimum termijn is en dat het contract daarna stilzwijgend overgaat naar een contract voor onbepaalde duur.

KPN heeft bij de Reclame Code Commissie aangevoerd dat het niet de enige is die dergelijke contracten zo afsluiten en dat de concurrentie dat eveneens doet. Dat heeft ertoe geleid dat KPN drie maanden respijt krijgt om deze praktijken duidelijker te communiceren naar klanten. Tevens verwacht de Reclame Code Commissie dat ook andere telco's in de tussentijd besluiten hun klanten beter op de hoogte te stellen over de contractduur.

Gebleken is dat de branche zich niet houdt aan de Europese regels betreffende de informatieverplichting (richtlijn 2011/83/EU). Daarin staat dat informatie over contractduur duidelijk en begrijpelijk moet worden gecommuniceerd aan de klant. Bij het online afsluiten van een contract bij KPN wordt die informatie niet getoond. Dergelijke informatie moet worden getoond voordat de klant de finale bestelling plaatst, en op dezelfde pagina. Het verwijzen naar algemene voorwaarden voldoet niet.