"Omdat de effecten beperkt zijn, is het onduidelijk of er gezondheidseffecten zijn", aldus de GSM Association, die de mobiele-telefoonaanbieders vertegenwoordigt, tegenover persbureau Reuters. Ook Ericsson, de belangrijkste bouwer van mobiele netwerken, zegt dat het nog te vroeg is om op basis van één onderzoek conclusies te trekken. Het bedrijf houdt vooralsnog vol dat mobiele netwerken geen schade berokkenen. Uit onderzoek van TNO, dat werd uitgevoerd in opdracht van de ministeries van EZ, VROM en VWS, bleek eerder deze week dat elektromagnetische velden die lijken op die van umts-antennes, kunnen leiden tot duizeligheid, tintelingen en concentratieproblemen. Voor de Nederlandse regering zijn de uitkomsten van het onderzoek aanleiding om de Gezondheidsraad om advies te vragen over vervolgonderzoek naar de mogelijke gezondheidsrisico's die kleven aan umts-masten.

Kamervragen

Ook PvdA-kamerlid Martijn van Dam, die kamervragen over de kwestie heeft gesteld, dringt aan op snelle duidelijkheid. "De onderzoeksresultaten zijn reden tot zorg", aldus Van Dam. "Je zou denken dat de gezondheidsrisico's al eerder bekeken zouden zijn, maar nu komen de resultaten pas naar buiten, terwijl de netwerken al worden aangelegd." Evenals de regering vindt Van Dam het nog te vroeg om de aanleg van umts-masten stop te zetten tot er meer duidelijkheid is. "Het gaat te ver om nu al te roepen om maatregelen. Maar de overheid moet er wel voor zorgen dat er snel duidelijkheid komt." "Met de aanleg van umts-netwerken zijn natuurlijke enorme belangen gemoeid, maar de volksgezondheid is ook enorm belangrijk. Dat de telecombedrijven de onderzoeksresultaten bagatelliseren lijkt me dan ook niet echt verstandig. Zij hebben er ook belang bij dat dit tot op de bodem wordt uitgezocht."