In juni introduceerde LogicaCMG zijn nieuwe verkeersinformatiedienst, de zogenoemde Mobile Traffic Services (MTS). De dienst is de afgelopen maanden getest in Noord-Brabant. Aan de hand van gegevens die uit het gsm-netwerk worden verkregen, kan berekend worden of er ergens vertraging is. De ict-dienstverlener is tevreden over de behaalde resultaten. Uit onderzoek van onderzoeksbureau Goudappel Coffeng blijkt dat de zogenoemde mts-gegevens net zo betrouwbaar zijn als met `ouderwetse' detectielussen verzamelde data. "De eerste resultaten geven aan dat MTS veelbelovend is", meent Peter de Wolff, projectleider bij de provincie Noord-Brabant. "Het systeem maakt een goede kans om de basis te leggen voor verkeersmanagement in onze provincie en mogelijk ook in de rest van Nederland." Volgens LogicaCMG vult MTS ( swf-demo) een gat in de markt. Nu nog wordt de file-informatie berekend uit de lussen in het wegdek. Deze lussen liggen echter alleen op de snelwegen, waardoor er geen informatie beschikbaar is voor provinciale wegen. Met MTS is het echter mogelijk verkeersinzicht te krijgen over het gehele wegennet.