Volgens de officiële wettekst is de drempel tussen hoge en lage thuiskopieheffingen op apparaten acht keer lager dan besloten door De Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (SONT). Dat ontdekte Webwereld bij nadere lezing van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) zoals in oktober 2012 is gepubliceerd in het Staatsblad en “goedgevonden en verstaan" door Koningin Beatrix.

Het gaat om een subtiel maar cruciaal verschil: in de officiële tekst staat de opslag telkens vermeld in Gb met een kleine 'b', dus Gigabit, terwijl in het SONT-besluit het meer gangbare GB, oftewel Gigabyte, wordt aangehouden. Beiden zijn eenheden van opslagcapaciteit, echter Gigabit is acht keer kleiner dan Gigabyte.

Geen misbruik van slordigheid

Arnout Groen, advocaat van onder meer fabrikant Imation, vindt het “een grote slordigheid", te meer omdat dit de officiële tekst is. “Dit kan niet de bedoeling zijn. Dit moet een kennelijke verschrijving zijn."

Ook stichting de Thuiskopie denkt dat het om een 'kennelijke verschrijving' gaat. “Er is binnen de SONT Gigabyte afgesproken, ik kan me niet voorstellen dat de wetgever het anders bedoelt. Het is waarschijnlijk een capslock-fout," reageert Jochem Donker, jurist van de Thuiskopie. De stichting erkent dat de versie in het Staatsblad wel de enige wettelijk geldige is, maar blijft zich richten op het document van de SONT. “Ik ga ervan uit dat we hier geen misbruik van zullen maken," schertst Donker.

Evident verschil, geen correctie

Het ministerie van Veiligheid en Justitie stelt in eerste instantie dat er in de AMvB Gigabyte wordt bedoeld, maar dat dit ook correct is genoteerd. “Want als we Gigabit hadden we bedoeld, dan hadden wel Gbps geschreven", aldus de woordvoerder. Gbps staat echter voor Gigabit per seconde, een eenheid van bandbreedte.

In tweede instantie erkent Justitie dat er “een evident verschil" is tussen Gb en GB en dit “verwarring kan opleveren". “Maar het gaat om Gigabyte, daarover is materieel geen twijfel. Iedereen weet dat Gigabyte bedoeld wordt. Dat blijkt ook uit de handelingen van de Kamer. We zien dan ook niet direct aanleiding om de AMvB te wijzigen", aldus de zegsman van het departement. “Maar in de volgende AMvB voor 2014 wordt het wel gecorrigeerd en zal het met hoofdletters geschreven."