Adobe viert de tiende verjaardag van Adobe Acrobat en zijn pdf-formaat. Dit formaat is volgens zijn bedenker uitgegroeid ‘tot de norm voor een

probleemloze uitwisseling van opgemaakte informatie en grafisch materiaal

tussen verschillende computers’. Acrobat en pdf zijn ontstaan als

nevenproduct van Adobe PostScript, de paginabeschrijvingstaal voor printers

en het eerste softwareproduct van Adobe. (LV)