Tijdreizigers laten zich niet kennen online. Een quasi-serieuze speurtocht naar zoektermen die voorkennis verraden heeft niks opgeleverd.

Onderzoekers Robert Nemiroff en Teresa Wilson van de Michigan Technological University zochten naar twee termen die onmogelijk voor respectievelijk september 2012 en maart 2013 bekend konden zijn; wijlen komeet ISON en niemand minder dan Paus Franciscus. Nemiroff en Wilson gebruikte verschillende zoekmethodes. Over de functie van Google om op datum te zoeken waren ze niet heel erg te spreken. Daarentegen vonden ze de zoekresultaten van Twitter veel behulpzamer. Op één vals alarm na konden ze daar echter niks vinden.

Oproep aan tijdreizigers

De onderzoekers probeerde ook via Google Trends en logfiles van een NASA-site verdacht zoekgedrag te vinden. Ook hier vonden ze, op enkele typo's op de NASA-site na, helemaal niks. Nemiroff en Wilson probeerde zelfs eventuele tijdreizigers uit hun tent te lokken, maar ook dat leverde niets op. De MTU-onderzoekers geven meerdere mogelijke redenen voor het wegblijven van tijdreizigers op het internet. Waaronder dat mensen uit de toekomst goed hun sporen weten uit te wissen.

Chriet Titulaer wordt vaak geroemd om zijn voorspellende gaven. Zal hij dan een tijdreiziger zijn?