De Tweede Kamer nam gisteravond in meerderheid een motie aan van Attje Kuiken (PvdA) en Linda Voortman (GroenLinks) waarin minister Schippers wordt opgeroepen de zorgverzekeraars te bewegen een dergelijke verplichting niet op te leggen aan de huisartsen en andere zorgaanbieders. Eerder bracht Webwereld naar buiten dat onder meer Achmea in de contracten met de huisartsen voor 2012 een verplichting oplegt om mee te doen aan het private EPD.

Achmea wil dat huisartsen de medische gegevens van patiënten via het Landelijke Schakelpunt delen met andere zorgaanbieders in de regio en - als de patiënt daar toestemming voor geeft - ook landelijk. De Tweede Kamer is tegen een dergelijke verplichting, omdat het vindt dat patiënten en huisartsen zelf moeten kunnen beslissen of zij de gegevens willen delen met anderen.

Voor 1 mei actie

Minister Schippers moet nu in overleg gaan met de zorgverzekeraars om die verplichting uit de jaarlijkse contracten te halen. De aangenomen motie zegt verder dat de minister voor 1 mei de Tweede Kamer moet informeren over het aantal zorgverzekeraars, naast Achmea, die die verplichting in de contracten heeft opgenomen, het aantal zorgverleners, zoals huisartsen, die niet aan die eis van de zorgverzekeraars wil voldoen en de gevolgen daarvan voor het Landelijke Schakelpunt (LSP).

Volgens de indieners van de motie wordt met het aannemen ervan ook een einde gemaakt aan het landelijke Elektronisch Patiëntendossier. De Eerste Kamer heeft eerder dit jaar dat plan van minister Schippers afgeschoten en de eis neergelegd dat er hoogstens tot regionale uitwisseling van medische persoonsgegevens mocht worden overgegaan. Het plan van de zorgverzekeraars maakt het daarentegen nog steeds mogelijk via het LSP landelijk die gegevens uit te wisselen.

Overigens heeft de minister eerder aangegeven geen machtsmiddelen te hebben om de zorgverzekeraars aan te pakken. Verder dan een stevig gesprek kan ze niet gaan. Volgens Schippers hebben de verzekeraars het recht op "extra kwaliteitseisen" te stellen aan de huisartsen, zoals die aansluiting op het LSP.