De kwaliteit van de ports naar deze twee platformen bleek begin juni al te wensen over te laten. Scott James Remnant schreeft toen namens de Ubuntu Technical Board op de mailinglist dat de kwaliteit van de Sparc port beneden het minimum niveau was gekomen wat betreft bruikbaarheid en onderhoud. Hij deed toen een laatste oproep: als gebruikers en ontwikkelaars wilden dat de port werd voortgezet, dan moesten ze daar zelf voor zorgen. De IA64 port was in iets betere conditie, maar werd ook niet actief onderhouden.

Geen gehoor

In een nieuw bericht van 12 augustus op de mailinglist, dat tot nu toe niemand heeft opgemerkt, stelt Remnant dat niemand aan zijn oproep gehoor heeft gegeven en dat de ports dus uit Ubuntu 10.10 kunnen worden verwijderd. Voor wie de ports op dit moment nog gebruikt is er wel een geruststelling. The H meldt dat de ports in Ubuntu 10.04 LTS de komende jaren nog zullen worden ondersteund. Voor de desktop wordt er 3 jaar aan vastgeplakt, de serverversie zal nog 5 jaar worden ondersteund.

Op initiatief van Sun Microsystems is de ondersteuning van Sparc in 2006 op poten gezet. Jonathan Schwartz gaf zelfs Niagara of Galaxy systemen weg aan Linux ontwikkelaars die voor Sparc wilden ontwikkelen. Van dat enthousiasme is dus niet veel meer over, en het zal door de overname van Sun door Oracle ook niet meer aangewakkerd zijn.

Bron: Techworld