De kwaliteit van de ports voor deze twee processorplatformen bleek begin juni al te wensen over te laten. Ubuntu-ingenieur Scott James Remnant schreeft toen namens de Ubuntu Technical Board op de mailinglist dat de kwaliteit van de Sparc-port beneden het minimumniveau was gekomen wat betreft bruikbaarheid en onderhoud.

Hij deed toen een laatste oproep aan Ubuntu-ontwikkelaars om de kwaliteit op te krikken. Als gebruikers en ontwikkelaars wilden dat de port voor de serverprocessor van Sun (nu Oracle) werd voortgezet, dan moesten ze daar zelf voor zorgen. De IA64-port, voor Intels Itanium-processor, was in iets betere conditie, maar werd ook niet actief onderhouden.

Geen gehoor

In een nieuw bericht van 12 augustus op de mailinglist, dat tot nu toe niemand heeft opgemerkt, stelt Remnant dat niemand aan zijn oproep gehoor heeft gegeven. Dus kunnen de ports uit Ubuntu 10.10 worden verwijderd, meldt de ingenieur.

Voor wie deze Ubuntu-ports op dit moment nog gebruikt, is er nog wel een geruststelling. Ict-nieuwssite The H meldt dat de ports in Ubuntu 10.04 LTS (long-term support) de komende jaren nog ondersteuning hebben. Voor de desktop geldt dat nog 3 jaar, voor de serverversie blijft de ondersteuning nog 5 jaar van kracht.

Slechts drie jaar oud

Op initiatief van Sun Microsystems is de ondersteuning van Sparc in 2006 op poten gezet. Sun-ceo Jonathan Schwartz gaf zelfs Niagara- of Galaxy-servers weg aan Linux-ontwikkelaars die voor Sparc wilden ontwikkelen. Van dat enthousiasme is dus niet veel meer over. De overname van Sun door Oracle heeft dat ook niet aangewakkerd.

Bron: Techworld.nl.