Dat blijkt uit de plannen van minister Laurens Jan Brinkhorst van Economische Zaken. "Naar verwachting zal dit najaar gestart worden met de procedure voor de vergunningverlening zodat uiterlijk in het voorjaar van 2006 de vergunningen zullen zijn uitgegeven", zo meldt het ministerie. De vergunningen worden verstrekt voor een periode van vijftien jaar. Voorwaarde is wel dat de vergunninghouder tot en met 2011 verplicht is om minimaal 80 procent van de beschikbare capaciteit te gebruiken voor het uitzenden van radio. Bij de selectie voor de vergunningen wordt rekening gehouden met een aantal selectiecriteria. Zo moet het radiostation nieuwe radioprogramma's aanbieden die nu niet via de ether zijn te ontvangen. Dit moet de pluriformiteit van het programma-aanbod ten goede komen. Hoewel de Publieke Omroep in februari 2004 al is begonnen met digitale uitzendingen, ligt Nederland met de introductie van commerciële digitale radio ver achter op de meeste andere Europese landen. Digitale radio, officieel terrestial digital audio broadcast geheten, leent zich naast het uitzenden van geluid ook goed voor informatiediensten zoals verkeersinformatie, elektronisch kranten en updates voor navigatiesystemen.