"De aanhoudende geruchten over de ondergang van het web zijn schromelijk overdreven", zegt Tim Berners-Lee, de uitvinder van het wereldwijde web. Met deze stelling reageert hij op twee artikelen in Wired waarin wordt gesteld dat het web dood is, maar het internet springlevend.

In plaats van een online browsercultuur zou de wereld langzaam maar zeker overstappen op een app-cultuur. Apps worden belangrijker dan browsers en het web, zo stellen Chris Anderson en Michael Wolff van Wired.

Hokjesdenken

Volgens Berners-Lee is dergelijk hokjesdenken onnodig en misschien een beetje kortzichtig. "We moeten ophouden internet te zien als een andere plek, het is gewoon onderdeel van de informatiesamenleving", zegt hij tegen Wired.

Waarmee hij bedoelt dat internet niet meer moet worden gezien als een losstaand iets, maar meer als een informatienetwerk dat verweven is met ons dagelijks leven, het is niet meer weg te denken uit onze samenleving.