MoNet, een samenwerkingsverband van mobiele netwerkbeheerders KPN, T-Mobile en Vodafone heeft een nieuwe website gelanceerd, umts-info.nl. De startpagina look-a-like biedt gerubriceerde links naar informatie over allerlei aspecten van umts en betrokken organisaties.

De site is volgens MoNet bedoeld voor mensen die meer achtergrondinformatie wensen over UMTS-antennes, de techniek, gezondheid en maatschappelijk nut van mobiele communicatie in het algemeen.

De meeste links verwijzen naar pagina's waarop gesteld wordt dat umts-straling geen gevaar vormt voor de volksgezondheid. Alleen naar de kritische site stopumts.nl is gelinkt onder de titel "Wat zeggen tegenstanders van UMTS?". Meteen daaronder een link naar "Stop UMTS Angst", een blog dat zich juist keert tegen kritische initiatieven 'die alleen maar onnodige hysterie zaaien onder burgers en gemeenten.'

Deze asymmetrie is begrijpelijk gezien de belangen van MoNet, maar desalniettemin bedenkelijk, zo vinden umts-sceptici. Etwald Goes, initiatiefnemer van Stopumts.nl: "Zo'n site bewijst de burger geen goede dienst. Het is meer van het zelfde: aloude propaganda van de netwerkoperators."

Volgens Goes is de hele kwestie rond elektromagnetische straling van mobiele netwerken namelijk helemaal geen uitgemaakte zaak. "Sterker nog, er komt steeds meer wetenschappelijk bewijs over de gezondheidsgevaren." Goes wijst op een recent artikel uit de Vlaamse krant De Morgen waarin het Europees Milieuagentschap er bij de lidstaten op aandringt 'onmiddellijke actie te ondernemen om de blootstelling aan gsm-straling te verminderen.'

Dit naar aanleiding van een vergelijkend onderzoeksrapport van BioInitiative waarin wordt geconcludeerd dat er wel degelijk genoeg bewijs is om de gevaren van niet-ioniserende straling door gsm's, gsm-masten en microgolfovens ernstig te nemen.

Etwald Goes ziet nog andere, heimelijke reden achter de lancering van umts-info.nl: "Het is waarschijnlijk een initiatief om een "objectieve" pro-umts site hoog in de zoekmachines te krijgen, boven stopumts.nl."

Wie nu namelijk "umts" googelt, krijgt stopumts.nl als derde hit, achter het Wikipedia lemma over umts en de 'echte' umts.startpagina.nl. Goes: "Met umts-info.nl willen ze graag de nieuwe positie twee of drie innemen. Eigenlijk een soort compliment voor stopumts, ze nemen ons heel serieus."