De onderzoekers werken aan een set algoritmes waarmee robots mensen kunnen helpen bij alledaagse bezigheden. De AIDA moet chauffeurs slimmer en beter te hulp komen dan conventionele navigatiesystemen.

Binnen twee jaar

Het project is een samenwerking tussen verschillende onderdelen van MIT en Volkswagen. De robot is nog niet af maar moet binnen de komende twee jaar in Audi's verschijnen. Daar is het de bedoeling dat hij de gewoontes van de bestuurder leert en daarop kan anticiperen.

Als er bijvoorbeeld kinderen op de achterbank zitten kan AIDA aannemen dat de auto op weg is naar school. Ook kan de robot signaleren dat bij de wekelijkse trip naar de supermarkt de tank wel erg leeg is, en de auto naar het dichtstbijzijnde tankstation dirigeren.

AIDA lijkt weliswaar op E.T., maar kan qua functionaliteit eerder tippen aan R2D2.