De juiste tijd op internet is nu volledig gewaarborgd. De tijdzone-database is eind vorig jaar kort offline gegaan toen softwarefabrikant Astrolabe een aanklacht indiende. Het bedrijf claimde auteursrechten op tijdzone-informatie die de beheerders van de Time Zone-database gebruiken.

'Verkeerd begrepen'

Die rechtszaak is nu door de rechter afgewezen, meldt de Electronic Frontier Foundation (EFF) die de verdediging op zich had genomen. Hierbij biedt aanklager Astrolabe zijn excuses aan: het had de wet verkeerd begrepen. “Feiten vallen niet onder auteursrecht", legt de EFF uit. De maker van astrologie-software gaat ook akkoord met een formele overeenkomst waarin het belooft geen andere partijen aan te klagen.

De tijdzone-database voorziet servers wereldwijd van niet alleen de correcte tijd, maar ook van historische data over bijvoorbeeld zomer- en wintertijd. De tijd is namelijk mede afhankelijk van politieke beslissingen over wanneer zomer- en wintertijd ingaan voor welke landen. De door vrijwilligers gerunde database is vorig jaar na het aanspannen van de rechtszaak al overgeheveld naar internetbeheerorgaan ICANN.