UPC heeft een lening van 1 miljard euro verkregen van Liberty Media. UPC verwacht de lening door te plaatsen naar moederbedrijf UGC. De lening kan onder bepaalde omstandigheden worden omgezet in gewone aandelen tegen een koers van 8 euro. De afgesloten lening vervangt een eerder geplande ‘right issue’, ofwel uitgifte van aandelen met korting aan bestaande aandeelhouders, van 1 miljard euro. UPC wendt het geld aan om een andere, relatief dure, lening van 750 miljoen euro af te lossen.