Vakbond CNV is niet blij met het voornemen van Philips om in Drachten opnieuw honderd arbeidsplaatsen te schrappen. Deze ontslagronde is het gevolg van productieverhuizing naar China. Vakgroepsbestuurder Piet Fortuin constateert dat zijn vermoeden dat het allemaal nog erger wordt, door Philips wordt bevestigd. “De Philips-leiding nadert de grenzen van het betamelijke. Strategische belangen gaan in Amsterdam kennelijk voor goudeerlijke Nederlandse belangen”, aldus Fortuin. Volgens Fortuin is hij inmiddels ‘uitgepolderd’ met het elektronicabedrijf. “Zinnig overleg over invulling en behoud van werkgelegenheid in eigen land, hebben kennelijk totaal geen nut. Amsterdam gaat zijn eigen goddelijke gang, dan is ook de tijd van overleg verleden tijd.” (WdV)