Door het leeuwendeel van de b2b-communicatie te automatiseren, wordt het papierwerk teruggebracht, worden kosten gedrukt en wordt een breed scala aan taken en processen versneld, van inventaris- en orderbeheer tot betalingen. Vandaag de dag is e-commerce steeds vaker gebaseerd op xml, hoewel edi daarvan een belangrijk onderdeel blijft vormen en nog steeds van value added networks afhankelijk is. Er zijn echter andere type van's in opkomst, waaronder webservicenetwerken en transaction delivery networks. Van's ontstaan wanneer een netwerkleverancier communicatielijnen van een gemeenschappelijke carrier (bijvoorbeeld een telefoonbedrijf) least en deze opwaardeert door er diensten en verbeteringen aan toe te voegen die ze geschikt maken voor de integratie van b2b-toepassingen. Vervolgens worden de netwerkverbinding en diensten doorverkocht aan derden tegen een bepaald tarief. De toegevoegde waarde ligt daarom in dat wat de leverancier naast de netwerkverbinding weet aan te bieden. Dit vormt het essentiële element dat de ene netwerkdienst van de andere onderscheidt.

Van's en edi

In de jaren tachtig ontstonden van's als een manier om de deelnemers aan de toevoerketen met elkaar in verbinding te brengen. Ze boden postvakken voor opslag en doorverzending die protocolconversie, beveiliging en een gegarandeerde aflevering boden. Voor de meeste bedrijven bleken edi's echter te kostbaar. Alleen de grootste deelnemers aan de toevoerketen waren in staat om de dure installatietarieven te betalen, om van de soms exorbitante tarieven per transactie nog maar niet te spreken. Om die reden konden veel kleine en middelgrote bedrijven zich niet veroorloven om deel te nemen aan elektronische, geautomatiseerde toevoerketens. En omdat kleinere bedrijven niet in staat waren om deel te nemen, waren de grotere bedrijven die zaken met hen bleven doen niet in staat om traditionele, op papier gebaseerde processen te elimineren. Toen internet en het world wide web samen met standaarden zoals ebXML ten tonele verschenen, waren sommige critici van mening dat van's tot uitsterven waren gedoemd. Hoewel de traditionele edi op veel punten niet kan tippen aan modernere methoden, zijn ze zakelijk nog altijd interessant. De blijvende aanwezigheid van edi is niet het resultaat van diens fundamentele technologie, maar kan worden toegeschreven aan de onderliggende communicatiestructuur: het van, dat in staat is om db2b-interacties via een netwerk te garanderen en beveiligen.

Webservicenetwerken

In gereïncarneerde vorm is het edi/van-model het webservicenetwerk geworden (wsn en in sommige gevallen wsvan genoemd), dat tegemoet dient te komen aan veel van de eisen en functionaliteit waarmee edi-gebruikers te maken hebben of waar ze afhankelijk van zijn. Wsn's worden gekenmerkt door zwak gekoppelde, asynchrone servicegeoriënteerde architecturen die ondersteuning biedt voor standaarden zoals xml ,het Simple Object Access Protocol, de Web Services Description Language en uddi. Dit stelt aanbieders van afzonderlijke webservices in staat om hun diensten simpel te houden qua ontwerp en voorkomt de noodzaak van een afzonderlijke implementatie van functionaliteit voor het op orde houden van het netwerk. Afhankelijkheid en beveiliging vormen de laatste struikelblokken voor business-to-business-interactie via internet. De meeste zakelijke systemen en netwerken zijn ontworpen om transactiestromen te beheren achter een veilige, centraal beheerde firewall. Helaas wordt de b2b-wereld door firewalls gescheiden, zodat partners vaak geen gemeenschappelijke infrastructuur delen. Bovendien biedt internet zelf geen noemenswaardige beveiliging, betrouwbaarheid of verantwoordelijkheid.

Transaction delivery networks

De nieuwste ontwikkeling op het gebied van van's, die voor het eerst in 2000 verschenen, wordt gevormd door transaction delivery networks (tdn's). Deze bieden diensten op het gebied van beveiligd integraal beheer van elektronische transacties. Tdn's worden ook wel transactieverwerkingsnetwerken of internethulpmiddel-platforms genoemd en bieden naast een hoge mate van beveiliging en beschikbaarheid de levering en onloochenbaarheid van verzonden berichten, bewaking van de netwerkprestatie en centraal directorybeheer. In de regel maken tdn's gebruik van een messaging-architectuur voor opslag en doorverzending die is ontworpen voor snelle aanpassing aan een breed scala aan ongelijksoortige systemen en de ondersteuning van alle denkbare soorten transacties. De meeste tdn's bieden beveiligde encryptie op basis van een publieke-sleutel-infrastructuur en machtiging van certificaten voor handelspartners. Tdn's bieden op standaarden gebaseerde api's waarmee ontwikkelaars toepassingen op maat kunnen maken waarmee interne gegevensbronnen aan de tdn kunnen worden gekoppeld. Daarnaast bieden de meeste tdn's toepassingsadapters zoals messaging-middleware die direct in bestaande automatiseringsomgevingen kunnen worden opgenomen. Bron: Techworld