De technici van Windows 7 zien zelf ook in dat het Gebruikersaccountbeheer (in de Engelse versie User Account Control ofwel UAC geheten) een van de meest controversiële onderdelen van Windows Vista is. Veel mensen zitten niet te wachten op schermvullende beveiligingsmeldingen. Het uitschakelen van het UAC staat om deze reden ergens bovenaan de takenlijstje van mensen die net een verse installatie van Vista hebben uitgevoerd.

Toch staat het UAC ook gepland voor Windows 7. Het ontwikkelingsteam geeft aan dat alle positieve en negatieve feedback van gebruikers tegen elkaar is afgewogen, voordat men tot het besluit is gekomen om ook na Vista met het UAC door te gaan. Het UAC wordt, mede naar aanleiding van de reacties van gebruikers, wel sterk aangepast.

Zo worden onnodige of dubbele beveiligingsmeldingen tot een minimum beperkt, zodat echt belangrijke meldingen makkelijker zijn te herkennen. Verder wordt ervoor gezorgd dat gebruikers van Windows 7 weer het gevoel krijgen dat ze de controle over hun besturingssysteem hebben. Of zoals een persoon die feedback gaf op het UAC in Vista het verwoordde: “Ik vind het irritant om elke keer gevraagd te worden of ik echt wil doen, wat ik net aan de computer gevraagd heb om te doen.” Tevens beloven de ontwikkelaars van Windows 7 dat de teksten die in beveilingsmeldingen van het UAC worden getoond begrijpelijker zullen worden, zodat mensen beter kunnen inschatten wat voor actie ze moeten ondernemen.

Met het aanpakken van de belangrijkste pijnpunten van het UAC lijkt het ontwikkelingsteam van Windows 7 gehoor te geven aan de wensen van de eindgebruikers. Of het genoeg zal zijn om iedereen tevreden te stellen, zal volgend jaar moeten blijken, als het nieuwe besturingssysteem op de markt komt.

Bron: Computer!Totaal Bron: Techworld