Voor het uitwisselen van grote bestanden zoals we die in de multimedia-industrie of in de medische wereld tegenkomen, is het versturen van een bestand via e-mail geen optie. Bijna alle mailboxen hebben maar een beperkte opslagruimte tot hun beschikking en aanvaarden vaak geen aangehechte bestanden boven de 2 MB. In de grafische industrie heeft men dat geprobeerd op te lossen met ftp-servers of directe isdn-verbindingen tussen gebruikers. Dit heeft als nadeel dat de meeste ftp-systemen niet meer aankunnen als 200 Kbps en dat is voor de echt grote bestanden geen optie. P2p-netwerken, en dan met name BitTorrent omdat deze het grote bestand in hapklare brokken opdeelt, zijn specifiek ontwikkeld om bestanden boven de 500 MB tussen gebruikers te distribueren.

Delen van Office-documenten

Dat peer-to-peer ook in de zakelijke markt een zekere potentie heeft, bewijst de recente overname van Groove Networks door Microsoft. Groove's Virtual Office wordt hiermee gekoppeld aan de Office Suite van Microsoft. Ray Ozzie, de bedenker van Lotus Notes én oprichter van Groove gelooft dat de werkplek van de moderne werknemer vooral bestaat uit de bestanden die her en der over de wereld zijn verspreidt en waar meerdere gebruikers tegelijkertijd aan werken. Collaboratie via peer-to-peer netwerkstructuren biedt volgens hem een betere oplossing voor dat schijnbaar ongestructureerde gebruik dan het inzetten van gecentraliseerde servers. Het in Virtual Office gebruikte p2p-systeem is in feite identiek aan de software die door consumenten wordt gebruikt om illegaal muziekbestanden te delen.

Geografisch verspreid

Sam Yagan, directeur van eDonkey, één van de veel gebruikte applicaties voor p2p, meent dat filesharing niets anders is dan het hebben van een kopieermachine op kantoor. "Ook daar schendt men in principe de copyrights van hetgeen wordt gekopieerd. Dat betekent toch niet dat een kopieermachine illegaal zou zijn. Het gaat erom hoe je het inzet. Ik denk dat er genoeg bedrijven zijn die baat hebben bij peer-to-peer technologie. Vooral ondernemingen die veel data verspreiden over een geografisch verspreid gebied, kunnen met deze technologie hun kosten beheersbaar houden. Met peer-to-peer wordt opslagcapaciteit beter over de verschillende vestigingen verdeeld en worden pieken en dalen in de vraag flexibel opgelost." Yagan wijst er op dat p2p binnen bedrijven al veelvuldig wordt toegepast. "Kijk maar naar de vlucht die voip heeft genomen. Dat is een pure p2p-implementatie", aldus Yagan. De muziekindustrie, die tot nu toe geldt als de grootste bestrijder van de p2p-technologie, begint zelf langzaam te beseffen dat p2p-toepassingen hun eigen legale distributienetwerk kunnen helpen. Onlangs sloot SonyBMG Music een contract met Snocap, het huidige bedrijf van Napster oprichter Shawn Fanning. De directie van Universal Music was al eerder bij Fanning om de tafel gaan zitten. Het distributiemodel van de muziekmaatschappijen werkt op dit moment nog volledig via centrale databases en dat is met een stijgend aantal gebruikers en een alsmaar groeiende catalogus een dure oplossing. "De technologie van Snocap kan ons helpen bij het opzetten van een betaalbare, legale en geautoriseerde infrastructuur", vertelt Thomas Hesse, president van SonyBMG's digitale divisie in een officiële reactie aan de pers. "De problemen rond auteursrechten zijn hiermee ook oplosbaar geworden." Bron: Techworld