Het wetsvoorstel Wijziging van de Telecommunicatiewet die de bewaartermijn van internetgegevens een half jaar verkort, is vorige week dinsdag aangenomen door de Eerste Kamer. Dat blijkt uit het stenoverslag (pdf) van die vergadering dat werd doorgeplozen door digitale burgerrechtenvereniging Bits of Freedom.

Snel behandeld

Hoewel de verkorting van de bewaarplicht al in 2009 werd bedongen duurde het tot juli 2011 om hem uiteindelijk goedgekeurd te krijgen. Maar toen ging het ook snel. De Eerste Kamer heeft nog geen maand nadat de Tweede Kamer het wetsvoorstel aannam de wet goedgekeurd. Hij werd behandeld als hamerstuk, wat wil zeggen dat er geen bezwaren tegen het voorstel waren en de wet zonder verdere discussie is aangenomen.

In principe hoeven isp's vanaf 5 juli 2011 de gegevens in plaats van 1 jaar nog maar 6 maanden op te slaan, bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ). De wet is nog niet van kracht, maar binnen enkele weken zal het in werking treden, zegt de zegsman. Hij kon nog niet zeggen wanneer precies. "Wat moeten internetproviders doen? Die hoeven na zes maanden als het gaat om de opsporing die gegevens niet meer te bewaren natuurlijk. Dat is de nieuwe regel."

Oude bestanden

Wat er met de oude bestanden moet gebeuren is vooralsnog onduidelijk. Providers moesten tot nu toe de data een jaar bewaren, maar kunnen waarschijnlijk daar dus waarschijnlijk een deel van gaan vernietigen. Of dat ook werkelijk zo is, kan de woordvoerder nog niet zeggen.

"Ze zijn er mee bezig", legt hij uit, doelend op de ambtenaren van VenJ. "Er komt ook nog een brief aan voor alle internetproviders waarin dit soort zaken aan de orde worden gesteld. Die informatie krijg ik nog." Op het moment dat de wet in werking treed wordt die brief verstuurd. "En daar staat dan ook het hele verhaal in ten aanzien van de opsporing en wat wel en niet vernietigd moet worden." Begin augustus moet er meer duidelijkheid zijn.