Priceline, een site waarbij reizigers kunnen bieden op onder meer hotelkamers en vliegtuigtickets, heeft in het derde kwartaal verlies geleden. Het verlies van 24 miljoen dollar is gedeeltelijk het gevolg van afschrijvingen op activiteiten in Europa en Azië. Vorig jaar boekte Priceline over hetzelfde kwartaal nog een winst van 5 miljoen dollar. De omzet daalde ook, en wel met 21 procent naar 240 miljoen dollar. Priceline is van plan 65 werknemers te ontslaan. Het bedrijf verwacht in het tweede kwartaal van 2003 weer winst te kunnen maken. (MR)