Terra Lycos heeft over het eerste kwartaal een verlies voor rente, belastingen en afschrijvingen geleden van 76 miljoen euro, waar analisten een verlies van 90 miljoen euro hadden verwacht. Het cijfer betekende bovendien een verbetering van 25 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Terra Lycos schreef de verbeterde resultaten toe aan kostenbesparingen die voortkomen uit de fusie tussen Terra, de Spaanse internetprovider, en portalbedrijf Lycos. De onderneming brengt de kosten de komende tijd verder terug door het aantal banen met 15 procent terug te brengen. Het nettoverlies van Terra Lycos kwam uit op 174,5 miljoen. De omzet bedroeg 177,2 miljoen euro, een daling van 6 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal.