Dat schrijft minister Donner van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Fox IT heeft in opdracht van de onderhouder van de decentrale databases met vingerafdrukken, Morpho, onderzocht op welke manier het beste alle vingerafdrukken uit de gemeentelijke systemen zijn te verwijderen. Inmiddels heeft Fox IT de methode getest.

De verwijderingsoperatie gaat een jaar in beslag nemen. De eerste stap voor de datavernietiging is de implementatie van een “systeemupdate", zoals de minister dat in zijn brief noemt. Die update moet ervoor zorgen dat de vingerafdrukken waarvan de bewaartermijn is verstreken, uit de betreffende database worden verwijderd.

Residusporen

In een volgende fase wordt er gekeken welke residusporen er van de versleutelde vingerafdrukken zijn achtergebleven op de harde schijven van de reisdocumentenadministraties. Die restanten moeten dan ook worden verwijderd. Verder wordt er een andere backup systematiek ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de gegevens ook uit de backup worden verwijderd.

De bewuste systeemupdate wordt nog dit jaar door Morpho ontwikkeld. Vervolgens wordt het systeem in de eerste maanden van 2012 getest. Die testen moeten volgens Donner diepgaand zijn om er zeker van te zijn dat de decentrale administraties goed blijven werken. Daarna wordt het systeem gefaseerd over het land uitgerold. Dat duurt enkele weken. In het voorjaar moeten alle decentrale databases zijn voorzien van de benodigde update.

Gevolgen zijn nog onbekend

Daarna volgt de implementatie van alle andere door Fox IT geadviseerde verwijderingsmethoden. Dat moet voor 1 oktober 2012 gebeuren, vindt de minister. Onbekend is nog of die andere methoden gevolgen zullen hebben voor “de continuïteit van de werken van de decentrale reisdocumentenadministraties. Die gevolgen heeft Fox IT niet onderzocht", schrijft de minister.

Vanaf 1 oktober 2012 worden niet alleen de vingerafdrukken vernietigd. Een algehele wisoperatie geldt ook voor alle overige aanvraaggegevens voor een nieuw als die langer dan 11 jaar zijn opgeslagen.

Meer dan 6 miljoen

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft dit voorjaar gevraagd om vernietiging van de vingerafdrukken die door gemeenten in de afgelopen jaren zijn verzameld bij het afgeven van nieuwe paspoorten. Het gaat om meer dan zes miljoen vingerafdrukken.