Door de uitbreiding van het netwerk kunnen volgens Versatel ruim 100.000 nieuwe bedrijven en ongeveer 900.000 extra huishoudens gebruikmaken van de dsl-diensten van Versatel-dochter Zon. Versatel zegt over te gaan tot de investering vanwege de toegenomen vraag van bedrijven en consumenten naar op dsl-technologie gebaseerde producten, zoals breedbandinternet en ip vpn's. Ook 'de recente verbeteringen op het gebied van concurrentie en regelgeving in Nederland' spelen een rol. Versatel verwacht veel van de nieuwe Telecommunicatiewet. Door deze wet krijgt de telecomwaakhond OPTA een sterkere rol. De OPTA zal daardoor ook kunnen toezien op de markt voor adsl. Op dit moment mag de telecomwaakhond dat nog niet. Volgens veel adsl-aanbieders heeft KPN op dit moment een te dominante positie op de adsl-markt. "We krijgen positieve signalen van de Nederlandse regering dat zij serieus overwegen om concurrentie op het netwerk te stimuleren en zodoende langdurige concurrentie op de telecommunicatiemarkt te steunen", aldus Raj Raithatha, bestuursvoorzitter van Versatel.