De modernisering van het bekende GBA, het zogeheten mGBA, gaat later van start. Ondanks deze vertraging moet het wel voor de eerder gestelde einddatum (1 juli 2016) zijn ingevoerd. Het programma moet worden versneld, zegt kersvers minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk in een brief aan de Tweede Kamer. “De huidige implementatiestrategie moet worden herzien", schrijft Plasterk. Vóór het einde van het jaar moet die herziening op papier komen te staan. Duidelijk is dat het hele programma moet worden versneld.

Bestaand budget

De problemen met de modernisering van het GBA waren al eerder bekend. De betrokken partijen hebben na een kritisch rapport een half jaar geleden enkele malen overlegd wat nu te doen. Er is gewerkt aan “strakkere sturing op financiën, tijd en resultaten", schrijft de minister nu.

Hij voegt daaraan toe dat het vastgestelde totaalbudget toereikend is, zodat er “vooralsnog geen verhoging van het totaalbudget aan de orde is." Maar, zo gaat de minister verder, “wel is inmiddels een deel van het voor onvoorziene uitgaven gereserveerd budget ingezet" voor het reguliere programma.

Onzekerheid over haalbaarheid

Niettemin zegt de minister dat er nog veen onzekerheden bestaan over de doorlooptijd en bekostiging. Er zijn maatregelen genomen om een en ander nauwlettend, en ook beter, in de gaten te houden, bezweert Plasterk. Ook is de betrokkenheid van gemeenten en betrokken partijen versterkt, schrijft hij.

De overheid is betreffende het GBA ook bezig met het project “Naar Betrouwbare Persoonsgegevens" om de gegevens binnen het GBA meer kloppend te maken. Dat is tevens nodig doordat alle gemeentelijke databases uiteindelijk worden vervangen door één centrale database, de nieuwe Basisregistratie Personen (BRP).

Volgende stap: BRP

De modernisering van het GBA is de aanloop naar die BRP. Hiervoor zijn er twaalf koplopergemeenten, die de overgang van GBA naar BRP in de zomer van 2013 moesten maken. Dat is nu uitgesteld naar het eerste kwartaal van 2014.